English      Mongolia

ЗАЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМ /CLOUD LMS/

Багш нарт

Зайнаас оюутнуудад хичээл зааж, хичээлийн ирц, файлуудаа бүрэн хянах боломжтой

Оюутнуудад

Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүссэн үедээ хичээлээ үзэж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

Бусад

Сошиал хэлбэрийн цахим хуудасанд хичээлээ үзэх нь хамгийн том давуу тал