ШУТИС Зайн Сургалтын веб English

ЗАЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМ /CLOUDLMS/

Багш нарт

Зайнаас оюутнуудад хичээл зааж, хичээлийн ирц, файлуудаа бүрэн хянах боломжтой

Оюутнуудад

Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүссэн үедээ хичээлээ үзэж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

Бусад

Сошиал хэлбэрийн цахим хуудасанд хичээлээ үзэх нь хамгийн том давуу тал