English      Mongolia

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM /CLOUD LMS/

Faculty & Staff

Зайнаас оюутнуудад хичээл зааж, хичээлийн ирц, файлуудаа бүрэн хянах боломжтой

Students

Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүссэн үедээ хичээлээ үзэж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

Learners

Сошиал хэлбэрийн цахим хуудасанд хичээлээ үзэх нь хамгийн том давуу тал